neděle 12. ledna 2014

ČTVERCE


Dům pro sochaře
House for the sculptor
 
Kdo je to umělec? Kdo je pro mě skutečný umělec? Akademický sochař Štěpán Málek. Zakládající člen Klubu Konkretistů. Žije jako pedagog, sochař a hudebník v Hradci Králové. Umění se rodí v izolaci. Každá existenční starost ubírá umělci energii. Izolace na ostrově. Navrhuji dům pro sochaře s potřebným zázemím. Ateliér. Byt. Sklad. Severní ateliérové osvětlení. Mostový jeřáb pro snadnou manipulaci s těžkými materiály. Ateliér uvnitř i vně. Vstávání a usínání poblíž umělecké tvorby. Ateliér jako galerie.
 
Who is the artist? Who is the tangible artist for me? Academic sculptor Štěpán Málek. Founder of the Concrete Club. He lives as a professor, sculptor and a musician in Hradec Králové. Art is being born in insulation. Any existential issue detracts artist´s energy. Insula is a latin word for island. I am making a house for the sculptor with facilities. Studio. Flat. Store. North studio illumination. Bridge crane for facile manipulation with heavy materials. Studio inside and outside. To get up and fall asleep beside the art. Studio as a gallery.
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 


MODEL

_návrh
 
 
 
 
_fyzický model


_pracovní vizualizace


_pracovní situace


_pracovní koncept